โฮมโปร

บริษัท ลีน่า พี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความ ไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสินค้าวายเวย์และ อุปกรณ์เพื่อการติดตั้งห้างสรรพสินค้าโฮมโปร สาขากระบี่