Cable Tray

Cable Tray

เคเบิ้ลเทรย์ คุณภาพมาตรฐานสากล ติดตั้งเพื่อใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงปานกลาง และแรงดันต่ำ ทนทานต่อการเกิดสนิม ลดต้นทุนในการดูแลรักษาระบบไฟฟ้า

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์