ท่อพีวีซี ร้อยสายไฟ ชนิดปลายเรียบ (สีขาว)

uPVC Conduit (White)
AMAZON PIPE

มาตรฐาน IEC 61386
(เทียบเท่า มอก.216-2524)

ท่อพีวีซีแข็ง ใช้สำหรับร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์

หมวดหมู่:

ท่อพีวีซี ร้อยสายไฟ ชนิดปลายเรียบ (สีขาว)

uPVC Conduit (White)
AMAZON PIPE

มาตรฐาน IEC 61386
(เทียบเท่า มอก.216-2524)

 

ท่อพีวีซีแข็ง ใช้สำหรับร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์

ขนาด (มม./นิ้ว) เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) ความยาวต่อท่อน (มม.) จำนวน/มัด
16 mm. 16+, -0.20 2,920 mm. 25
20 mm. 20+, -0.20 2,920 mm. 25
25 mm. 25+, -0.20 2,920 mm. 20
32 mm. 32+, -0.25 2,920 mm. 10
40 mm. 40+, -0.30 2,920 mm. 1
50 mm. 50+, -0.35 2,920 mm. 1

SS

ท่อพีวีซีแข็ง ใช้สำหรับร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์

ขนาด (มม./นิ้ว) ความยาวต่อท่อน (มม.) จำนวน/มัด
15 (3/8”) 4,000+30,-10 50
18 (1/2”) 4,000+30,-10 25
20 (3/4”) 4,000+30,-10 25
25 (1”) 4,000+30,-10 10

ข้อต่อตรงร้อยสาย

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
16 mm. 300
20 mm. 250
25 mm. 150
32 mm. 80
ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
15 (3/8”) 100
18 (1/2”) 100
20 (3/4”) 100
25 (1”) 80

ข้อโค้ง 90

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
16 mm. 300
20 mm. 250
25 mm. 150
32 mm. 80
ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
15 (3/8”) 100
18 (1/2”) 100
20 (3/4”) 100
25 (1”) 100

ข้อต่อเข้ากล่อง

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
16 mm. 300
20 mm. 250
25 mm. 150
32 mm. 80
ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
15 (3/8”) 100
18 (1/2”) 100
20 (3/4”) 100
25 (1”) 100

ข้อต่อสามทาง

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
16 mm. 150
20 mm. 100
25 mm. 75
32 mm. 35
ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
15 (3/8”) 500
18 (1/2”) 250
20 (3/4”) 200
25 (1”) 35

คลิปก้ามปู

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
16 mm. 1000
20 mm. 600
25 mm. 500
32 mm. 400
ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
15 (3/8”) 800
18 (1/2”) 600
20 (3/4”) 500
25 (1”) 300