ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟ

ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟ (สีขาว)

ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟ  (สีเหลือง)

หมวดหมู่:

ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟ (สีขาว)

ขนาด (มม./นิ้ว) ความยาว (เมตร)
16 mm. 50 m.
20 mm. 50 m.
25 mm. 50 m.
32 mm. 50 m.
ขนาด (มม./นิ้ว) ความยาว (เมตร)
15 (3/8”) 50 m.
18 (1/2”) 50 m.
20 (3/4”) 40 m.
25 (1”) 25 m.

ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟ (สีเหลือง)

ขนาด (มม./นิ้ว) ความยาว (เมตร)
15 (3/8”) 50 m.
18 (1/2”) 50 m.
20 (3/4”) 40 m.
25 (1”) 25 m.