ท่ออุปกรณ์

ฟิตติ้ง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเดินระบบไฟฟ้าหรือสัญญาณโดยใช้เดินท่อตรง เลี้ยว แยกฯ ตามลักษณะการใช้งานซึ่งอุปกรณ์ฟิตติ้งมีทั้งฟิตติ้งที่ใช้กับท่อร้อยสายไฟชนิดบาง(ท่อEMT) ทางร้อยสายไฟชนิดหนาปานกลาง (ท่อIMC) ท่อร้อยสายไฟชนิดหนา (ท่อRSC) ทางบริษัทวีซีเอซจำหน่าย ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟทุกชนิด ครบครัน ในราคาคุ้มค่า หลายหลายยี่ห้อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับโครงการของท่าน

หมวดหมู่:

ฟิตติ้ง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเดินระบบไฟฟ้าหรือสัญญาณโดยใช้เดินท่อตรง เลี้ยว แยกฯ ตามลักษณะการใช้งานซึ่งอุปกรณ์ฟิตติ้งมีทั้งฟิตติ้งที่ใช้กับท่อร้อยสายไฟชนิดบาง(ท่อEMT) ทางร้อยสายไฟชนิดหนาปานกลาง (ท่อIMC) ท่อร้อยสายไฟชนิดหนา (ท่อRSC) ทางบริษัทวีซีเอซจำหน่าย ฟิตติ้งท่อร้อยสายไฟทุกชนิด ครบครัน ในราคาคุ้มค่า หลายหลายยี่ห้อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับโครงการของท่าน

Flexคอนเน็คเตอร์กันน้ำ
Flexคอนเน็คเตอร์กันน้ำ 45 องศา
Flexคอนเน็คเตอร์กันน้ำ 90 องศา
ท่ออ่อนกันน้ำ
คอนเน็คเตอร์บาง
ท่ออ่อนเหล็ก
คอนเน็คเตอร์จับสายอ่อนกันน้ำ
คอนเน็คเตอร์บางกันน้ำ
คอนเน็คเตอร์จับท่อบาง
คุปปิ้งจับท่อบาง
คุปปิ้งบางกันน้ำ