แร็คไฟฟ้า

แร็คไฟฟ้า 2 ช่อง (หนา 2 มิล หนา 3 มิล) เหล็กช่องไฟฟ้า แร็คช่อง พร้อมลูกถ้วย ลูกแร็ค 2 ลูก

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

หมวดหมู่:

แร็คไฟฟ้า 2 ช่อง (หนา 2 มิล หนา 3 มิล) เหล็กช่องไฟฟ้า แร็คช่อง พร้อมลูกถ้วย ลูกแร็ค 2 ลูก

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

ระยะเวลาการผลิต : 7-15 วันทำการ
สต๊อก:

มิลลิเมตร
แร็ค 1 ช่อง ความหนา 3 มม.
แร็ค 3 ช่อง ความหนา 3 มม.
แร็ค 3 ช่อง ความหนา 4 มม.
แร็ค 5 ช่อง ความหนา 4 มม
แร็ค 7 ช่อง ความหนา 4 มม.
แร็ค 7 ช่อง ความหนา 5 มม.