โคมขาสปริง

ขาใส่หลอดเป็นแบบสปริงทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนหลอด เหมาะสำหรับใช้ใน อาคารพานิชย์ , ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าทั่วไป และโรงเรียน

ใช้สำหรับหลอด T8

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

 • โคมขาสปริง
 • โคมขาสปริงกันฝน
 • โคมตะแกรงติดลอย
 • โคมตะแกรงฝังฝ้า
 • โคมโรงงาน
 • โคมอกไก่ขาสปริง
 • โคมตัวยู ฝาครอบอะคลิลิค
หมวดหมู่:

โคมขาสปริง

ขาใส่หลอดเป็นแบบสปริงทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนหลอด เหมาะสำหรับใช้ใน อาคารพานิชย์ , ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าทั่วไป และโรงเรียน

ใช้สำหรับหลอด T8

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

ขนาดสต๊อก:

 • LN1-120 (1x20W) ขนาด 50x85x640 มม.
 • LN1-140 (1x40W) ขนาด 50x85x1240 มม.
 • PJI-120 (1x20W) ขนาด 50x85x640 มม.
 • PJI-140 (1x40W) ขนาด 50x85x1240 มม.

ระยะเวลาการผลิต :7-10 วันทำการ


โคมขาสปริงกันฝน

ขาใส่หลอดเป็นแบบสปริงทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนหลอด เหมาะสำหรับใช้ใน อาคารพานิชย์ , ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าทั่วไป และโรงเรียน

สี : สีขาว

ใช้สำหรับหลอด T8

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

ขนาดสต๊อก:

 • LN2-118 (1x20W) ขนาด 70x120x640 มม.
 • LN2-136 (1x40W) ขนาด 70x120x1240 มม.

ระยะเวลาการผลิต :7-10 วันทำการ


โคมตะแกรงติดลอย

เหมาะสำหรับใช้ใน อาคารพานิชย์ , ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าทั่วไป และโรงเรียน

ใช้สำหรับหลอด T8

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

ขนาด:

 • LN3-120 (1x18W) ขนาด 200x80x630 มม.
 • LN3-140 (1x36W) ขนาด 200x80x1220 มม.
 • LN3-120W (1x18W) ขนาด 300x80x630 มม.
 • LN3-140W (1x36W) ขนาด 300x80x1220 มม.
 • LN3-218 (2x18W) ขนาด 300x80x630 มม.
 • LN3-236 (2x36W) ขนาด 300x80x1220 มม.
 • LN3-218W (2x18W) ขนาด 600x80x630 มม.
 • LN3-236W (2x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.
 • LN3-318 (3x18W) ขนาด 600x80x630 มม.
 • LN3-336 (3x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.
 • LN3-418 (4x18W) ขนาด 600x80x630 มม.
 • LN3-436 (4x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.

ขนาดสต๊อก:

 • LN3-120 (1x18W) ขนาด 200x80x630 มม.
 • LN3-140 (1x36W) ขนาด 200x80x1220 มม.
 • LN3-218 (2x18W) ขนาด 300x80x630 มม.
 • LN3-236 (2x36W) ขนาด 300x80x1220 มม.
 • LN3-336 (3x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.
 • LN3-436 (4x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.

ระยะเวลาการผลิต : 7-10 วันทำการ


โคมตะแกรงฝังฝ้า

ขาใส่หลอดเป็นแบบสปริงทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนหลอด เหมาะสำหรับใช้ใน อาคารพานิชย์ , ห้างสรรพสินค้า , ร้านค้าทั่วไป และโรงเรียน

ใช้สำหรับหลอด T8

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

ขนาด:

 • LN4-120 (1x18W) ขนาด 200x80x630 มม.
 • LN4-140 (1x36W) ขนาด 200x80x1220 มม.
 • LN4-120W (1x18W) ขนาด 300x80x630 มม.
 • LN4-140W (1x36W) ขนาด 300x80x1220 มม.
 • LN4-218 (2x18W) ขนาด 300x80x630 มม.
 • LN4-236 (2x36W) ขนาด 300x80x1220 มม.
 • LN4-218W (2x18W) ขนาด 600x80x630 มม.
 • LN4-236W (2x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.
 • LN4-318 (3x18W) ขนาด 600x80x630 มม.
 • LN4-336 (3x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.
 • LN4-418 (4x18W) ขนาด 600x80x630 มม.
 • LN4-436 (4x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.

ขนาดสต๊อก:

 • LN4-120 (1x18W) ขนาด 200x80x630 มม.
 • LN4-140 (1x36W) ขนาด 200x80x1220 มม.
 • LN4-218 (2x18W) ขนาด 300x80x630 มม.
 • LN4-236 (2x36W) ขนาด 300x80x1220 มม.
 • LN4-336 (3x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.
 • LN4-436 (4x36W) ขนาด 600x80x1220 มม.

ระยะเวลาการผลิต :7-10 วันทำการ


โคมโรงงาน

เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า โรงจอดรถ

ใช้สำหรับหลอด T8

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

สีสต๊อก: สีขาว , สีไบรท์อลูมิเนียม

ขนาดสต๊อก:

 • LN5-118 (1x18W) (200x95x640)
 • LN5-136 (1x36W) (200x95x1240)
 • LN5-218 (2x36W) (240x95x640)
 • LN5-236 (2x36W) (200x95x1240)
 • LN5-118AL (1x18W) (200x95x640)
 • LN5-136AL (1x36W) (200x95x1240)
 • LN5-218AL (2x36W) (240x95x640)
 • LN5-236AL (2x36W) (200x95x1240)

ระยะเวลาการผลิต : 7-10 วันทำการ


โคมอกไก่ขาสปริง

เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า โรงจอดรถ

ใช้สำหรับหลอด T8

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

สีสต๊อก: สีขาว

ขนาด:

 • LN6-118 (1x18W) 110x55x645มม.
 • LN6-136 (1x36W) 110x55x1240มม.
 • LN6-218W (2x18W) 140x55x645มม.
 • LN6-236W (1x36W) 140x55x1240มม.

ขนาดสต๊อก:

 • LN6-136 (1x36W) 110x55x1240มม.
 • LN6-236W (1x36W) 140x55x1240มม.

ระยะเวลาการผลิต : 7-10 วันทำการ


โคมตัวยู ฝาครอบอะคลิลิค

ผลิตจากพลาสติกอะคริลิค เป็นวัสดุคุณภาพสูงที่มีความทนทาน คงความใสยาวนาน ไม่เป็นก่อให้เกิดฝ้าขาว หรือขึ้นเหลือง ปัจจุบันถือเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับทำเลนส์โคมไฟมากที่สุด

ใช้สำหรับหลอด T8

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

สีสต๊อก: สีขาว

ขนาด:

 • LN7-118 (1x18W) 70x90x635มม.
 • LN7-136 (1x36W) 70x90x1245มม.

ระยะเวลาการผลิต : 7-10 วันทำการ


โคมไฟถนน+กิ่งโคมขาจับ

โคมไฟสำหรับติดตั้งริมทางเดิน บริเวณถนน ช่วยให้แสงสว่างในตอนกลางคืน กันน้ำ

ใช้สำหรับหลอด T8

ราคาโรงงาน ติดต่อเซลล์

สีสต๊อก: สีขาว

ขนาดสต๊อก:

 • LN8-136 (1x36W) 130x85x1340มม.
 • LN8-236 (2x36W) 180x105x1350มม.

ระยะเวลาการผลิต : 7-10 วันทำการ