ท่อพีวีซี งานประปา ชนิดปลายเรียบ (สีฟ้า)

AMAZON PIPE

มาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. 17-2561

ท่อพีวีซีแข็ง ใช้สำหรับเป็นท่อน้ำดื่ม

หมวดหมู่:

ท่อพีวีซี งานประปา ชนิดปลายเรียบ  

AMAZON PIPE

มาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. 17-2561

ท่อพีวีซีแข็ง ใช้สำหรับเป็นท่อน้ำดื่ม

 

ชั้นคุณภาพ 5 (Class 5) ชั้นคุณภาพ 8.5(Class 8.5) ชั้นคุณภาพ 13.5(Class 13.5)
18 (1/2”) 25 1.00
20 (3/4”) 25 1.00
25 (1”)  25 2.00
35 (1 1/4”) 10 2.00
40 (1 1/2”) 10 2.50
55 (2”) 10 3.00
65 (2 1/2”) 4.00
80 (3”) 5.00
100 (4”) 6.00
125 (5”) 8.00
150 (6”) 18.00
200 (8”) 35.00
250 (10”) 50.00
300 (12”) 70.00
350 (14”) 90.00
400 (16”) 100.00

ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 17-2561 (Manufactured According to TIS 17-2561)

ข้อต่อตรงร้อยสาย

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
18 (1/2”) 220
20 (3/4”) 200
25 (1”) 100
35 (1 1/4”) 30
40 (1 1/2”) 40
55 (2”) 20
65 (2 1/2”) 10
80 (3”) 8
100 (4”) 8
150 (6”) 8

ข้อโค้ง 90

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
18 (1/2”) 180
20 (3/4”) 125
25 (1”) 60
35 (1 1/4”) 20
40 (1 1/2”) 25
55 (2”) 15
65 (2 1/2”) 6
80 (3”) 5
100 (4”) 5
150 (6”) 2

ข้อต่อสามทาง

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
18 (1/2”) 120
20 (3/4”) 90
25 (1”) 40
35 (1 1/4”) 25
40 (1 1/2”) 20
55 (2”) 10
65 (2 1/2”) 10
80 (3”) 8
100 (4”) 4
150 (6”) 1

คลิปก้ามปู

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
18 (1/2”) 500
20 (3/4”) 400
25 (1”) 200

กิ๊ปจับท่อ

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
18 (1/2”) 400
20 (3/4”) 300
25 (1”) 200

ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ขนาด (มม./นิ้ว) กล่องละ / ชิ้น
18 (1/2”) 500
20 (3/4”) 300
25 (1”) 180